Tjänster

Översättning

Vi utför översättning av svenska texter till ett främmande språk eller från ett främmande språk till svenska. I översättningen anpassar vi budskapet till målgruppen, det vill säga vi väljer tilltalsformer och liknande så som man brukar i den respektive kulturen.

Tolkning

Vi hjälper dig med den direkta kommunikationen i ett samtal där båda parterna inte talar samma språk. Tolken är närvarande och förmedlar muntligt vad den andra parten säger.

Språkgranskning

Du kan lämna in en text på svenska eller ett annat språk för korrigering.

Undervisning

Vi skräddarsyr undervisning i olika språk enligt dina önskemål, med allmän eller speciell inriktning (t.ex. affärsspråk). Vi erbjuder även undervisning i svenska som andraspråk. Det kan vara enskild undervisning eller undervisning i grupp. Du kan också få undervisning i affärskultur, presentationsteknik m.m.

Kulturkonsulttjänster

Vi tillhandahåller olika typer av tjänster som hjälper dig att möta en främmande kultur eller att göra affärer med ett annat land. Exempel på tjänster är föreläsningar, assistans vid mässbesök, assistans i förhandlingar och kontraktskrivande, utformning av marknadsföringsmaterial, guidning och researrangemang.

Vi erbjuder även rådgivning inom, bokföring och redovisning, förmedlingstjänster, hjälp med bolagsregistrering, f-skatt, kontakt med advokater, migrationsverket, olika organ inom EU mm.